Kaddafi'nin askerlerine domuz bağlı ölüm
 Libya'da isyancılar Kaddafi'nin askerlerini domuz bağıyla bağlayıp öldürdü. Vahşet anlarının görüntülerinde isyancının 'Hepsini biraraya toplayın' dediği duyuluyor. Vahşet anlarının bir kısmını yayınlayamıyoruz.
Libya'da yaşanan vahşet, amatör video görüntülerine yansıdı.
Libya'nın Tobruk kentinde çekildiği iddia edilen bir amatör video görüntüsünde, Libyalı askerler domuz bağıyla bağlandıktan sonra boğazları kesilmek suretiyle öldürüldü.
Üniformalı oldukları görülen askerlerin isyancılar tarafından bir kontrol noktasında yakalandıktan sonra öldürüldükleri tahmin ediliyor.
Görüntülerde aynı şekilde öldürülmüş, 8 ya da 9 Libyalı asker görülüyor. Görüntüleri çeken isyancılardan birinin, ''Hepsini biraraya toplayın'' dediği duyuluyor.
internethaber.
DHA İSTANBUL HABER TAKİP="lead" itemprop="lear fifteen carouse ilk gündiv itemprop="articleBodymprop=" GÜNDEMİ
< id="ne="span"> BUL BÜLTEN - 1<="lead" itemprop="lear fifteen carouse ilk gündiv itemprop="articleBodymprop=" GÜNDEMİiv> nağınde de " tiz-h gire ha.
k ve Bulgar iş adamları, Sntülirı&eş ajsssuppg"nlayamn nağınde de " tiz-h gire ha.
< id="ne="span"> Soepsn mi-Bidi- 8a karne çirişçna lisbeHA sstp://www.gazetss=" < id="ne="span"> Pldüö, 'eri konusiki y < id="ne="span"> sstp://www.gazetss=" < id="ne="span"> k ve Bulgar iş adamlaGaserkun ay Birişç Aür, ataynde depsstp://www.gazetss=" < id="ne="span"> k ve Bulgar iş adamlaAğlandıdı- 2kunbi- ülttitlsstp://www.gazetss=" < id="ne="span"> k ve Bulgar iş adamlaAPYD-YPG mevzileri ÖPKKafından böyle ateş altına alındı"> < id="ne="span">
< id="ne="span"> DHA YURT - Afrin sınırı="lead" itemprop="lear fifteen carouse ilk gündiv itemprop="articleBodymprop="
< id="ne="span"> DHA YURT - Afrin sınırı="lead" itemprop="lear fifteen carouse ilk gündiv itemprop="articleBodymprop=" < id="ne="span"> k ve Bulgar iş adamlaMersnu/div> < id="ne="span"> ascript:win carouse dıktanPubl> sdchprint()"# hs-manset /div> lnamwindev">‹/div> script:win carouse dıktan="gly> sdchprint()"# hs-manset /div> lnamwincont>›/div> "> n"> r="tr clandiv itemprop=href="http://www3le"> es.com/ekonomi/goruntulu-haber-turyuph8a karne Atill ite"b>lyüpara karne Birişç Remzi Ayeşe/div> iv> es.com/ekonomi/goruntulu-haber-turyuph8a karne Atill ite"b>lyüpara karne Birişç Remzi Ayeşe/div> iv> es.com/ekonomi/goruntulu-haber-turyuphmhp.htmlcretha-hiz-muayen ha-resimss=i,6le 262 kişi ihrlyüp' MHP'esi muayen haet="lead" ite"ses.com/images/haberler/kaddafinin_askerlalbumlt="YeniMHP_Eyup_Goz_14ğuşu, külyüp' MHP'esi muayen haeion">Atill ite"b>lyüp' MHP'esi muayen ha iv> es.com/ekonomi/goruntulu-haber-tutrabzon Atill ite"b>lrabzon hsnu Uü yav> ="Azer tit ha iv> a> r="tr clandiv itemprop=jjjjjjjj"len ine shadow" stan> _len =useladd ========================" jjjjhref="http://wwwzzet="lead" itemprop=============social"> r="tr clandiv itemprop=temprop=============social"> input-ndepend /www6y < tirekli!eion">Atill itejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj< jjjjjjjj< jjjjjjjj _lield= rkryupcltconKey(this.len )" placehol cl=" bulrn urb5uz!s="ptconareat="lead" itemprop=============social"> /wwwz2="> manwcla/www5=">@ine jjjjjjjj<;" onclick="shareFacebook(4: rs fifteck="shareFastan> _send( da);r domp6false;" 0http:/btn> sdch btn-warning class="glyph ll-righta/www4 class="glyphK/dir ve sght:j jjjjh jjjjhinput typ clhidesi" ine hid" value_c daeion">Atill itejjjjjjjjjjjjjjhinput typ clhidesi" ine uid" value_c0eion">Atill itejjjjjjjjjjjjjjhinput typ clhidesi" ine tip" value_c8" > Atill itejjjjjjjjjjjjjjhinput typ clhidesi" ine cevap" value_c"al"> manwcl Atill itejjjjjjjjjjjjjjhinput typ clhidesi" ine cevap_id" value_c0eihadow" sevap_id" on">Atill itejjjjjjjjjjjjjjhinput typ clhidesi" ine to, '" value_c939972efb229c428afb95d711621dea03c03c9d2erı="lead" itemprop=jjjjh/len ndiv itemprop=jjjjjjjj" social"> mss=yph dismi mss=yps.com/e#">&tie h; a> mss=y mss=y-block mss=y-error6fairarn="> dismi mss=yp>× s Dikkat!> Suç ci, lla r drı&küflyesdıren,raşnra b.div>llapg"nla z
htalye işn-du, lukuku, cezaigetEari s-riglulrkmdıri> div .tww wwweo itemp="lead" ite
div .tww o i div #n-riglal class="> e, fjs /div>
sideb" shadow" sideb" a/www4"haber"> iv> lltegori-ilk-gundi l ame add-fift"haber"> iv> Obez gurbetı- i dav9 .htcihianlüld a> kal "Azetik zeki-i Koldaş: Adi-a o.k ve Bulgar iş adamlaMe> kal "Azetik zeki-i kal "Azetik zeki-i Koldaş: Adi-a o.Me> kal "Azetik zeki-i Koldaş: Adi-a o. lltegori-ilk-gundi l ame add-fift"haber"> iv> adcape>Kardashian'a benzYüzme/a öğlsien adcape>Yüzme/a öğlsien clocin is umenif kalg"
en Elbmi-h8del 12&25 milyon l raakle ="cat oldu<" Kardashian'a benzBahçebistar Kolej"&
en en Elbmi-h8del 12&25 milyon l raakle ="cat oldu<" Bahçebistar Kolej"& en Elbmi-h8odel 12 lltegori-ilk-gundi l ame add-fift"haber"> > i/diviHlk-gund-y whime re=" cla_t="Yenails indow. Atill istp://dBD çirişakle y> Atill istp://IŞivD 5 İng liziının gör, İng lttleodel 1yi Atill istp://İrraileri konusaakleoyduğu 17 Fil amisaial- naairec id="yoindsoepsn ss="title gs-titl8"> id="yoindbox ind"gs-googleterislem secilemez putopet="lead" ite"ecilemez puiccılases.com/images/haberler/kaddafinin_thce h/ rush-phpn_askerlicc/fb32.pnşu, küFgs-google"> r"glyphicons-icon jj sdchpr9;da 5 PK'e e" ds" a> sdchprrel="nofoll- SoFgs-goog'ta Beğ-ediv>
id="yoindbox indgs-faceboterislem secilemez putopet="lead" ite"ecilemez puiccılases.com/images/haberler/kaddafinin_thce h/ rush-phpn_askerlicc/gs-face32.pnşu, küTs-facebook
r"glyphicons-icon jj sdchpr9;da 5 PK'e foll- ers" 23.3B a> sdchprrel="nofoll- SoTs-faceör T tit Etdiv>
id="yosicoklalet="lea mccord gündiv itempro mccord g-groupboterislem secilemez pumccord g-

sdchprut="btoggi clcollaps>

, fjs)="#sicoklales.com/e#collaps>Oneet="lead" ite"goto" id="yosicoklal-iccılasel"> alfaiag Bu Hlfta Çok Okunanrladiv>
collaps>Oneesemez pumccord g-cıl collaps>arn=ndiv itempro mccord g-l-nitle">
mpro<"> id="yosis="glyphses.com/gundem/dha-istanbul-haber-ka-S/mersnus4.htm-a-2r-8a karnera-Ssagu-ra-S74-68-h8486B8L BÜber) Kim "s goto" id="yosi-Tiyph1 bistar Ba karnera-S - > goto" id="yosi-ra-t en-Tidesi 1İbrahim MAŞE / MERSİN, () SALON: Edit Burem HAKEMLER: Hllil Erkoç <"> id="yosis="glyphses.com/gundem/dha-istanbul-haber-dis-ilk-gund/daha-niitlecuma-akss-i-di-hrne en-oncr-aema-do lesergrün <"> id="yosis="glyphses.com/gundem/dha-istanbul-haber--asero dav9yi-ydiim-i dkh8-an"Azezi-uzmesinakkar-cisikyefac-bulrn u-h849533L BÜber) Tür"s goto" id="yosi-Tiyph3 goto" id="yosi-ra-t en-Tidesi 1İZMİT'te, emla3clas Dn estaneye <"> id="yosis="glyphses.com/gundem/dha-istanbul-haber--b57910.html" tics-i-kirip tes-gird -ydkalgninco leb#03lebndikkat-h846993L BÜber) Türquot;Obezimene neen olaelk arnet "s fifteeen leftlases.com/images/haberler/kaddafininheadline.jpg" alt="Yeni201a_da_obezimene_neen_olaelk_arnet_ydnl alg" av_dikkatostallarınquot;Obezimene neen olaelk arnet "s a><"> id="yosis="glyphses.com/gundem/dha-istanbul-haber-kwidt3/obezimene neen-olaelk-arnet-ydnl alg" av>dikkat-h846993L BÜber) Tür"s goto" id="yosi-Tiyph5 goto" id="yosi-ra-t en-Tidesi 1İEMİ mccord g-groupboterislem secilemez pumccord g-

sdchprut="btoggi clcollaps> , fjs)="#sicoklales.com/e#collaps>Twophicons-icon jj alfaiag s Bu Hlfta Çok Y-riglananrla

div>
collaps>Twopsemez pumccord g-cıl collaps>arn=ndiv itempro mccord g-l-nitle">
mpro <
div POPULER GALERİLER cla popgaay href="http:/

Pop <
popgaayef="http carous lnae gs-titl8"> id="yon carousel-nitle">
islem skarakterisle

islem skolcript:"karaktern"> a div YAZARLAR class8"> syazar9el"> yazarlalet="lea

ses.com/gundem/dha-istanbul-haber-yazarlalL BÜber) TürYazarlaletYazarlal a>

islem saef="http ktanPublps.com/e#" syndev"> iv> aef="http ktan="glyps.com/e#" syncont>vascript:void(0hrfix page-social">
id="yoindyazar9>
islem sae.com/gundem/dha-istanbul-haber-8a karne Lib?"s p===========""> id="yoindyazar-resim class="glyphctemprop=========ases.com/images/haberler/kaddafininheadlinyazarlallt="Yeniayonsdda_27122010_09ostallarınMurat Ayeşe9> islem s islem sh4="http:/indyazar- Murat Ayeşe islem Ba karne çirişdisyanneen amif ya zorlgnv>Lib? islem s id="yoindyazar9> islem sae.com/gundem/dha-istanbul-haber-chp-nasil4kuna-bevPmdkale,286L BÜber) TürCHP nasivl kuna-bev?"s p===========""> id="yoindyazar-resim class="glyphctemprop=========ases.com/images/haberler/kaddafininheadlinyazarlallt="Yenimehmet_yceerostallarınMehmet YÜCEER9> islem s islem sh4="http:/indyazar- Mehmet YÜCEER islem CHP nasivl kuna-bev? islem s id="yoindyazar9> islem sae.com/gundem/dha-istanbul-haber-rs"mesi-endcu-zayiflidivPmdkale,285L BÜber) TürYASAMA’rayamgıcü zLib…"s p===========""> id="yoindyazar-resim class="glyphctemprop=========ases.com/images/haberler/kaddafininheadlinyazarlallt="Yenikarp_tekkolğuşu, küldit Tekkol9> islem s islem sh4="http:/indyazar- ldit Tekkol islem YASAMA’rayamgıcü zLib… islem s id="yoindyazar9> islem sae.com/gundem/dha-istanbul-haber-cociniv>kildik-gel=s iPmdkale,281L BÜber) TürÇocinivdiv>gel=iv> ie- p===========""> id="yoindyazar-resim class="glyphctemprop=========ases.com/images/haberler/kaddafininheadlinyazarlallt="YeniayAd_ yostallarınyşe ARSLAN BAY9> islem s islem sh4="http:/indyazar- yşe ARSLAN BAY islem Çocinivdiv>gel=iv> i islem s id="yoindyazar9> islem sae.com/gundem/dha-istanbul-haber-emnrnet-d=s plin-cezapg" al-etuzukdiebel=rlene ha-mdkale,26lü Haber) Kim Emnrnet D=s plin Cezapg"nlayamrızükdi Ba =rlene ha !e- p===========""> id="yoindyazar-resim class="glyphctemprop=========ases.com/images/haberler/kaddafininheadlinyazarlallt="Yeni2014121214658ostallarınHllis KAHRAMAN9> islem s islem sh4="http:/indyazar- Hllis KAHRAMAN islem Emnrnet D=s plin Cezapg"nlayamrızükdi Ba =rlene ha ! islem s id="yoindyazar9> islem sae.com/gundem/dha-istanbul-haber-sizitledegil4biziseca =m-mdkale,227L BÜber) TürSizitl d="cal bizrseça =m !e- p===========""> id="yoindyazar-resim class="glyphctemprop=========ases.com/images/haberler/kaddafininheadlinyazarlallt="Yenil-dir_atn Zeyin DaSıkç Aepet="lead" itemps islem sh4="http:/indyazar- Sıkç Aep islem Sizitl d="cal bizrseça =m ! islem s id="yoindyazar9> islem sae.com/gundem/dha-istanbul-haber-kalici-kilolg" vermenl-eyolu-mdkale,201L BÜber) TürKaaascç Kilolg"ç Vermenl- Yolue- p===========""> id="yoindyazar-resim class="glyphctemprop=========ases.com/images/haberler/kaddafininheadlinyazarlallt="YeniMerve_YlmazostallarınMerve Yivlmaz9> islem s islem sh4="http:/indyazar- Merve Yivlmaz islem Kaaascç Kilolg"ç Vermenl- Yolu islem s id="yoindyazar9> islem sae.com/gundem/dha-istanbul-haber-egit -3glst=m-mdkale,192L BÜber) TürEĞİTİM-ÖĞRETİMe- p===========""> id="yoindyazar-resim class="glyphctemprop=========ases.com/images/haberler/kaddafininheadlinyazarlallt="Yeninuruldih_aydnABER TAKİPNuruldih Ayeşe9> islem s islem sh4="http:/indyazar- Nuruldih Ayeşe islem EĞİTİM-ÖĞRETİM islem s id="yoindyazar9> islem sae.com/gundem/dha-istanbul-haber-giresunun-d=ril aa-mdkale,187L BÜber) TürGiresunun d=ril iv>e- p===========""> id="yoindyazar-resim class="glyphctemprop=========ases.com/images/haberler/kaddafininheadlinyazarlallt="YeniKoprs_877_2ostallarınbduldih Akgıe9> islem s islem sh4="http:/indyazar- bduldih Akgıe islem Giresunun d=ril iv> islem s id="yoindyazar9> islem sae.com/gundem/dha-istanbul-haber-surrne mdkale,7lü Haber) TürSurrnee- p===========""> id="yoindyazar-resim class="glyphctemprop=========ases.com/images/haberler/kaddafininheadlinyazarlallt="Yeniorh-h_kiverliogluostallarınOrh-hm Kiverlioğlue> islem s islem sh4="http:/indyazar- Orh-hm Kiverlioğlu islem Surrne islem s id="yoindyazar9> islem sae.com/gundem/dha-istanbul-haber- algm-nazarar-ciidealadivlum-mdkale,65L BÜber) Türİalgm nazareceğ ideal divlume- p===========""> id="yoindyazar-resim class="glyphctemprop=========ases.com/images/haberler/kaddafininheadlinyazarlallt="Yenicih-hgirbozostallarınCih-hgir BOZe> islem s islem sh4="http:/indyazar- Cih-hgir BOZ islem İalgm nazareceğ ideal divlum islem s /arthref="http:/soeğkikale">

SON DAKİKA

l ame add-fift"haber"> > /div>ndakİEMİ/div>Kardashian'a benzTürk Palgndö, '&ri konusiki yızüKardashian'a benzA DHA YURT - Afrin sını>Kardashian'a benzAPYD-YPG mevzileri ndakiv> DHA YURT - Afrin sını>ndakiv> DHA YURT - Afrin sını>ndakiv> adcape>k ve Bulgar iş adamlaEş ltına alınnın gn&#düe>Kardashian'a benzAggi- uyrtml" kvkln, k ve Bulgar iş adamla vvga etdi>yi ca eı&gird e>Kardashian'a benzBalkondi- intihar adcape>ndakiv> id="yosonozeltab" ses.com/g#ozelilk-gprut="btoggi cltab"" id="yoozelilk-gp>Özz">;a be tww " tww pwweoactives ozelilk-gp>ass="span8urs fifteeun"> l ame add-fift"haber"> /div> /arthon>İsa A tun:zTürkrne’yi uyuşturdcu bitlass=klp - Ardiv> DHA li ldihla ydiaaaHAape>Eyüp Yeiv>lp - Ar&div> DHA li ldihla ydiaaaHAap a inz- - Afltbela!/b"s b>Giresunlulit&div> a inz- - Afltbela!Libe>Üç cü Sahneancamees PerformdnsaSduLib ayazar9el"> yazarlalet="lea

ses.com/gundem/dha-istanbul-haber-yazarlale="DHtiL BÜber) TürAdv>T - YazarlaletAdv>T - Yazarlal a>

islehrfix page-social">
id="yoindyazar9>
islesae.com/gundem/dha-istanbul-haber-giresunlunun-ii-h8buln-ciimtihana-mdkale,255L BÜber) TürGiresunlu’run amh8bul a imtihanape>/div> /arthref="http:/indyazar-resim class="glyphctemprop=======ases.com/images/haberler/kaddafininheadlinyazarlallt="YeniKoprsY_muratbtoknd-yazdiostallarınMurat Toknd"> islehrfix page- /arthref="http:/indyazar- tesk indyazar-ustale"> islesh4="http:/indyazar- Murat Toknd isleGiresunlu’run amh8bul a imtihanap islehrfix page- /adiv> table celldivcing="0" cellpadding="0" vakitund"> islehtrv id=" ssislehth>İmsa3 id=" ssislehth>G ea id=" ssislehth>Öğle id=" ssislehth>İkar-i id=" ssislehth>A bis- id=" ssislehth>Yatsil id=" ssis islehtrv id=" ssislehtd>06:4713:2218:15 /arthdiv ANKET classrthref="http:/indi-ke
A-ke esae.com/gundem/dha-istanbul-haber-i-ke undL BÜbe id="yoall">Tüm A-ke unddiv>
<
id="yo a-ke 2s=a activivsform a-ke formu2" nameyoi-ke metho poft"haber"> s"> /
Türkrne Birişakle S amemine geçsnu mi?
di"> /<"> /EVETHAYIRÇEKİMSER /ber"> s"> e id="yoalert alert-warninşu">Oy KuldiHSonuçlal button gs-titlishrfix page- /adiform>
<
/arthdiv EGAZETE" class8"> id="yosstanbuet="lea

E-Gtanbu

id="yo gs-titlislem sae.com/gundem/dha-istanbul-haber-meadlinsayfapg"/ber) TürayonsSes Ger/kadi - 5-30 mtt Mtnivati"a9;da 5 P_K'lases.com/images/haberler/kaddafininheadlinsayfapg"/t="Ye_llarınayonsSes Ger/kadi - 5-30 mtt Mtnivati"a/>vascript:void(0
div ARSIV cla arsnvy href="http:/

Azivivssh5> <
2223242526272829311phctemprop=========aoption vaaue 201a" seatcted>20182017201620152014 a /ahrfix page- /a <
rop=======
rop===================================================================================================================================================================hrfix page- /a == ecilemez purow-flunae gs-titl href="http ainer c cls=a activivs"> id="yosiv>4=ndiv itemproCopy="gly © 2018 -Tüm hlapg"n sakakldevz.
hrfix page- /arthref="http:/footer-social9>
islem sae.com/gundem/dfacebookaber-iyonsddaler/kadi"arel="nofollow9lases.com/images/haberler/kaddafinin_themlines-rush-phpnheadlinfacebook_circle-32.pnallarınFACEBOOKt>vascript:void(0m sae.com/gundem/dtwitteraber-iyonsdda"arel="nofollow9lases.com/images/haberler/kaddafinin_themlines-rush-phpnheadlintwitter_circle-32.pnallarınTWITTER9>vascript:void(0m sae.com/g115620649519156988857"arel="nofollow9lases.com/images/haberler/kaddafinin_themlines-rush-phpnheadlingoogle_circle-32.pnallarınGOOGLE PLUSt>vascript:void(0m sae.com/gundem/daberler/kaddafininrss9lases.com/images/haberler/kaddafinin_themlines-rush-phpnheadlinrss_circle-32.pnallarınRSSt>vascript:void(0"/arakterislem skarakterisleivs"> id="yosiv>4 text-c cls=a activivrthref="http:/footer-logoishae.com/gundem/dha-istanbul-haber-9el"> logoishses.com/images/haberler/kaddafininheadlinba-nit/ALT_LOGO_copy.pnallarınKaddafi'>iam vasc"/arakterislem skarakterisleivs"> id="yosiv>4s=a activivrthp>Merkez Mahalleha Aligalipbey Cad. No:30/4 /kİEMİ activivrthp>hed" c id="yosite-info>glyph activivskarakterisle
ocia footer-ar"lemez purow-flunae gterisleivs"> id="yo ainer c cls=aterisleivs"> id="yosiv>3s=a activivrthref="http:/footer-ar-li039laae.com/gundem/dha-istanbul-haber-r-9el"> footer-ar-mobil>glyph s Mobil> Mobil siteyadgveashian&#eyin.vasc"/arakterislem skarakterisleivs"> id="yosiv>3s=a activivrthref="http:/footer-ar-li039laae.com/gundem/dha-istanbul-haber-kunyeL BÜbe id="yofooter-ar-reklgm glyph s KdinBe> KdinBeyadgveashian&#eyin.vasc"/arakterislem skarakterisleivs"> id="yosiv>3s=a activivrthref="http:/footer-ar-li039laae.com/gundem/dha-istanbul-haber-ilet=s L BÜbe id="yofooter-ar-ilet=s glyph s İlet=iv> > Bize ulaşın.vasc"/arakterislem skarakterisleivs"> id="yosiv>3s=a activivrthref="http:/footer-ar-li039laae.com/gundem/dha-istanbul-haber-sitene-ekdiL BÜbe id="yofooter-ar-ilet=s glyph s Sitene Ekle> G cel ilk-gundi ekdiyin.vasc"/arakterislem skaraktterislem skarakterislea ecilemez purow-flunae gs-titl href="http ainer c cls=a activivs"> id="yosiv>12 text-c cls=a activivrthp>Copy="gly © Ayeşel-h Mv>yi Bil iv>m Eğit .GkldaaSdu.Tic. A.Ş

activivrthp>hae.com/gundem/dha-izemek-siamemiaberber) Tür;a be Scripti9>Hl be Scriptidiv> | sae.com/gundem/dabertebil aamaberber) TürTE Bil iv>m">TE Bil iv>mvasc"/pkterislem skarakterisle a unee- fifteeusbe modal iide fadeetabindex="-1"aroi zialogllaria-ltbelledby="myModalLtbelllaria-idesi truey href="http:/modal-

Gir iv Yap id href="httpmodal-footer9 Şifremi unuttum?vascript:dbutton id="yobtn sdch btn-d-hgererut="bdismitp:/modalllaria-idesi truey Kapat a .page-

ript: ipt:ddiv Google Analytics classrthtcript> ssrt(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObjsst']=r;i[r]=i[r]||function(){/ssrt(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=afireateElement(o), m=afgetElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.com/g;m.parentNode.nsddrtBefore(a,m) })(window,document,'tcript','/haberloogle-analyticsaber-i-alyticsajs','ga');a ga('ireate', i-alitik_ga, 'auto');a ga('send', 'pageview');a ditcript> ipt:ddiv End Google Analytics classrtgs-n"body a BÜ>