Yasadışı organ ticaretinde korkutan tablo
Dünyada yoksulluk nedeniyle artan organ ticareti 50 milyon dolarlık bir iş hacmine ulaştı. Anlatılan hikayeler 'korkunç' ve çoğu zaman kanıtlanması mümkün olmayan hikayeler... 'Yasa dışı' klinikler, 'ahlaksız' doktorlar ve 'insan eti' ticareti yapan küresel bir şebeke.

Organ Nakli Konusunda Etik Yasal ve Psikososyal Bakış Açıları Avrupa Platformu'ndan Michael Bos'a göre, uluslararası organ trafiği 2008 yılında 50 milyon dolarlık büyük bir iş hacmine ulaştı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise 2007 yılında tüm dünyada gerçekleşen böbrek naklininin yüzde 5 ile 10 arasında bir oranının yasa dışı organ ticaretiyle gerçekleştiğini tahmin ediyor.

WHO organ trafiğini, kar amaçlı yapılan ya da ulusal sağlık sistemleri dışında yapılan ticari organ nakli başlığı altında tanımlıyor.

İnsanların kaçırılarak zorla organlarının alınması ise küresel trafiğin sadece küçük bir bölümünü oluşturuyor.

Yoksul insanların özellikle de böbreklerini 3 bin ile 15 bin dolar arasında bir fiyata aracılara sattıkları, aracıların da bu organları varlıklı alıcılara 200 bin dolara kadar yükselen fiyatlara sattıkları belirtildi.

WHO'ya göre, dehşet verici bu uygulamanın en yaygın olduğu ülkelerin başında İsrail, Hindistan, Çin, Pakistan, Türkiye ve Kosova geliyor.
İlgili Galeriler
IMG_158nce hayata gTla5916E H < iv cla U"spanaqu Tla5916E H < iv cla U"spanaqu Yocebook'ta P:0d-goto" id=id"> elemencarousel-controlcarousel-> /eyup-belediye-bu-bgca actnav navlikesments">ta-gearousel-controlctler.html'e-molotoo; in-efaces="ttoggk a>eses.com/guvennnnnnnnnnnnnnnnnnnn ta-body">Dm/guvennnnnnnnnnnnnnnnnnnn ta-bin-ee-otobususel->in-efarong>Dm/guvennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn > in-efarong>Dm/guvennnnnnnnnncarousel->in-efi"www.gazeteses.com/eyup-belediye-nnnnnnnnc50 m clasull-ript:div class="ript:_50 msusel-addl-ript:drong>Dm/guvennnnnnnnnnnnnnn--hasan-tahsin-1arong>Dm/guvennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnm/guvennnnnnnnnnnnnnnlt="Eyüp' MHP'den ücretsi göz m_thion"/ h-phpmuayenes author
nnnnm/guvennnnnnnnnnnnnnnt">
Dm/guvennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Maz. rint()yazarkasslütf şa> /> znsanluclassn en y ön bues.cur Ayz!d-gotop=arearong>Dm/guvennnnnnnnnnnnnnnnnnp://www.gazesin-12subook'ta P:0;arong>Dm/guvennnnnnnnnnnnnnnnnnp://www.gazerfiw orsin-5subook a>es">
nnnnnnnnnnnnnnninör typ nnnnnnnnnnnnnnninör typF
nnnnnnnnnnnnnnninör typF
nnnnnnnnnnnnnnninör typ nnnnnnnnnnnnnnninör typ nnnnn/50 meyup-belediye-nnnnnnnnct">
&tion";> a>es">
< typ <"›×ef=iv> <
div> zellikle d kaba, nogl ink, rong>a aykçük,www.ga utı./çar /> gön oass=ye/=yeatr’ee-itır.
d="h.ta-bin-ee!-- Sol Blo

098" > d="h.ta-body"> d="h#> ıelemencarorabzonlular
r">
iv>
h5>a-katti-h859165.html" title="Bursasitle=aberler/nsitle=a>SAĞLIK> a>esh5>
-katti-h859165.html" title="Bursasitle=/b"Beses.com/guvennn>
-katti-h859165.html" title="Bursasitle=/msalpol-mega-uniistsite ta himss-6 iinka Ağbk cladı iddin önce hayata gesalpol Megas=niistsite H ta    HIMSS 6 S iinka ef="htk clad7/12/esalpol Megas=niistsite H ta   & HIMSS-- MAa>eses.com/guvennn>
-katti-h859165.html" title="Bursasitle=/turkiye-de-oldu-t"of-dr-oguz title=li- arpan,n- title/diegitio ti:s- idd85 eden işçiler eylem yaptı"> ildi arp iç lat/> tio > eylem yaptı"> ild-- MAa>eses.com/guvennn>
-katti-h859165.html" title="Bursasitle=/soguke-ovomobyuz felci clski-uclaistı">eses.com/guvennn>
-katti-h859165.html" title="Bursasitle=/t"of-dr-oguz title=li- arpan,n- title/diegitio ti:s- idd69 ildi arp iç lat/> tio >P"of. Dr. Oğuz:> ildi arp içeses.com/guvennn>
-katti-h859165.html" title="Bursasitle=/osmn Korftuog-de t.htmcugydı Osmn Melf />klelu: & D t&pan> sözchttp:/-- MAa>eses.com/guvennn>
-katti-h859165.html" title="Bursasitle=/10bk li Remgirsakbk datan-9u-50-/> -uz data- ayaıkms="hlı"797http://www.gaze10tk or.< > rsak k datan 9u Say/guv="carass=" ayaiden..ması >10tk or.< > rsak k datan 9’u Sa-- MAa>eses.com/guvennn>
-katti-h859165.html" title="Bursasitle=/sirnakb11ı p Fuaan-cagr" titleyuzta-95-i-a Alel ya"795 eden işçilerŞ rnak 11 > veriç > rpan> ekleş95athab" a efl
Ş rnak 11& > veriç > rpan> -- MAa>eses.com/guvennn>
-katti-h859165.html" title="Bursasitle=/doc-dr- Nilog-dehan ma"span3kemoterapi-zurki utgydyoktle=a"793 Doç. Dr. ">eses.com/guvennn>
-katti-h859165.html" title="Bursasitle=/obez-gurbetc ger-tedavristcihi-ulk 731ages/haberler/nObez gurbetçObez gurbetç a>eses.com/guvennnnnnnnnnn
iv>
h5>a-katti-h859165.html" title="Bursaegitioaberler/negitioa>EĞİTİM> a>esh5>
-katti-h859165.html" title="Bursaegitio/turkiye-de-oldu-igydbesyo-/>-ayıl- vass="n-akrsaltasyon-ın&#adı idd55model 12'inci ameliyatını TürİGÜ BESYO a8 yıl -katti-h859165.html" title="Bursaegitio/ patlayigydbesyo-/>-ayıl- vass="n-akrsaltasyon-ın&#adı idd5"http://www.gaze( patlayrİGÜ BESYO a8 yıl -katti-h859165.html" title="Bursaegitio/igydbesyo-/>-ayıl- akrsaltasyon- idd53 önce hayata gİGÜ BESYO a8 yıl >İGÜ BESYO& a8 yıl eses.com/guvennn>
-katti-h859165.html" title="Bursaegitio/iyyu-ogreenzeko yARA "n-afitleHA AN 12&a> idd2 etkisiz hale geİYYÜ Ö> reenzn Mi yA "n Afitl İYYÜ Ö> reenzn Mi yA& "n & Afitl-- MAa>eses.com/guvennn>
-katti-h859165.html" title="Bursaegitio/="Eyü- Nfaog-decocukekoyu-ata- idd09 eden işçiler/a> ">faolelu Çocuk Köek " >/a> ">faolelu & Çocuk Köek& "MAa>eses.com/guvennn>
-katti-h859165.html" title="Bursaegitio/envaseyuc/dibizio ogreenzml y="wirın p-eski-koye pat-ı tmı pakcek- idd00gazeteses.com/iEnvas Yşc/d: Bizio ö> reenzml , ="wi p eskirk > pat ı t ı pakcek >Envas Yşc/d: Bizio ö> reenzml , ="wi p-- MAa>eses.com/guvennn>
-katti-h859165.html" title="Bursaegitio/turkiye-de-oldu- ay">pRemhcle=hir- olejdatan- ay">pRe-55-lık lukeegitio l 12r tuzı"798model 12'inci ameliyatını TürG ay">p Bahçı ohirn MlejdatanrG ay">p e 55 Mlık luk E/> tio Yhrefr >nci ameliyatını TürG ay">p Bahçı ohir-- MAa>eses.com/guvennn>
-katti-h859165.html" title="Bursaegitio/="hcle=hir- olejd-atan- ay">pRe-55-lık lukeegitio l 12r tuzı"7988eden işçiler/ahçı ohirn Mlejd "n G ay">p e 55 lık lukat/> tio yhrefr >/ahçı ohirn Mlejd& "n G ay">p& e-- MAa>eses.com/guvennn>
-katti-h859165.html" title="Bursaegitio/turkiye-de-oldu-m ">peecocukeuniistsite ucuncu-donem-mezun titli vasduzı"7924odel 12'inci ameliyatını TürM ">pe Çocuk =niistsite lliklncındönem mezun tief="htvasdu >nci ameliyatını TürM ">pe Çocuk =niistsite -- MAa>eses.com/guvennn>
-katti-h859165.html" title="Bursaegitio/m ">peecocukeuniistsite ucuncu-donem-mezun titli vasduzı"792gazeteses.com/iM ">pe Çocuk =niistsite lliklncındönem mezun tief="htvasdu >M ">pe Çocuk =niistsite lliklncı-- MAa>eses.com/guvennndiv id="c/ul="
iden-karar-cikmadi-h838268.html" tdata-istd-5-in 424386ttp://wmg src="IŞİD 5rİn İn g" alt="Eylt="Yeni KHK ile 262 kişi ihraç edildi" />
_ 424386_ffdbdlama MesajIŞİD 5rİn İn g
IŞİD 5rİn İn
iden-karar-cikmadi-h838268.html" tdata-is şkanESoydgyd17-f
& iruyor.oydova 17 F >a-katti-h859165.}(documenz mye Bai gcretsii"www.gaze
s""> a>es
Fiv clas'ta Bt/>papage-content"> t"> t"> rüştü >a-katti-h859165. class=nz mye Bai g"www.gaze
sts">23.3B> a>es
Tclass='v> Takip Etpage-content"> t">
5>BuvHfta Çok Okunzan Besh5>page-content"> t"
a>e rüşten class="a-katti-h859165.html" title="Bursaspor,mstsit-luyuksehir-ml" titlllahi gydllah74-68-h84861 önce hayata g"b">e görüştenıis="1 MA e görüştenllat ayıid ze brahim MAŞE / MERSİN, () SALON: Edip Bukl HAKEMLER:vHlil Erkoç.- MA a>es"> eses.com/guvennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnptlrüştayıid ="a-katti-h859165.html" title="Bursadisı" /> /daha- Remzcuma-aks miztucle> -tan-onceanEmançetessergs="ns="hlı"0192ttp://www.gazequot;Daha N Remquot; Cuma as m -- "bgca acten leftıklt="Eyüp' MHP'den ücretsi göz mdildi" />
_den_once_nEmanç_da_sergs="ns="h
a>e rüşten class="a-katti-h859165.html" title="Bursadisı" /> /daha- Remzcuma-aks miztucle> -tan-onceanEmançetessergs="ns="hlı"0192ttp://www.gaze"b">e görüştenıis="2 MA e görüştenllat ayıid zeTa.coartizün / Schweinfurt,ni tOcak () -vHltda Dorme< ivraf/div>larhneye.- MA a>es"> eses.com/guvennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnptlrüştayıid ="a-katti-h859165.html" title="Bursage R/a davyiclaim-birayü-a tezi-uzm
a>e rüşten class="a-katti-h859165.html" title="Bursage R/a davyiclaim-birayü-a tezi-uzme görüştenıis="3 MA e görüştenllat ayıid ze ZMİT'te, emla=den. D"nsz Acar, diş a>es"> eses.com/guvennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnptlrüştayıid ="a-katti-h859165.html" title="BursagGEÇİCİ ÖZELc Aydirip cleri-gisduz
a>e rüşten class="a-katti-h859165.html" title="BursagGEÇİCİ ÖZELc Aydirip cleri-gisduz e görüştenıis="4 MA e görüştenllat ayıid zeADANA'v> irnb-h85n c m n kçükp,./çar gise< 2ay/gu/div>kivHnifi.- MA a>es"> eses.com/guvennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnptlrüştca t ayıid ="a-katti-h859165.html" title="Bursasitle=/obezite> -netan-olacake t.yüESs titls,dikkatzı4699
_netan_olacak_ t_yüESs titls_dikkat
netan olacak t-- "b"> a>e rüşten class="a-katti-h859165.html" title="Bursasitle=/obezite> -netan-olacake t.yüESs titls,dikkatzı4699 e görüştenıis="5 MA netan olacak t-- ış Aç >e görüştenllat ayıid ze STANBUL, () -vSassyıl d k al obezitel- talh2> na.- MA a>es"> eses.com/guvennnnnnnnnnnnnnnnnnnc/ul="nnnnnnnnnnc/lass="glyphicoclass="glyphes">
5>BuvHfta Çok Y nzan Besh5>page-content"> t"
5>Popüass="class="spah5> > 5-pkk-li-teody"> retinde k rüştw.gazeteses.com/guvenlik/lyphicoclass="glypheol rüştw.gazetesesd="wiors w.gazeteshovcom/guvenlik/lyphicocolUrl);" class="g="prev">
h5>a-katti-h859165.html" title="Bursayazar Dm/askani-erdogan-putivennnnnnnnnnnnnnnnc rüştü ç zor/diması?"b" nnnnnnnnnnnnc rüştü /> eurat> esh4/guvenlik/lyphic/ < en ynetan /div> ç zor/diması? eshm t YÜCEEResh4/guvenlik/lyphicCHP na efl kZEuesh? flması…"b" nnnnnnnnnnnnc rüştü tdip Tekkolesh4/guvenlik/lyphicYASAMA’n givc/a ziv> flması… ayşe ARSLAN BAYesh4/guvenlik/lyphicÇocukta ww.ga Hlis KAHRAMANesh4/guvenlik/lyphicEmn t Di"hpli Ceza ti n nartizüklec/ irlenmesi ! Sn..ma Adaesh4/guvenlik/lyphicSizRem dt/> l biz seç im ! ilo tin3"Verme estve Y mazesh4/guvenlik/lyphicKalh2cn3">ilo tin3"Verme /> Nilellah > esh4/guvenlik/lyphicEĞİTİM-ÖĞR> M _877_2 -2- patlay etkisiz hale gePKKldi

iv> - patlay=<>Pirildi -- MAa>eses.com/guvennndiv id="""ctl>-katti-h859165.html" title="Bursabaşkanıtsk-zeyrüle="DH -
- 8eden işçilerTSK: Zeyrü le=pnpan> <âtpnpan> iv> z 260 istörlı
=<>TSK: & Zeyrü le=pn&pan> <âtpn& a-- MAa>eses.com/guvennndiv id="""ctl>-katti-h859165.html" title="BursagGEÇİCİ -h85ra-tsk-zeyrüle="DH -
- 7ges/haberler/n ANKARA - TSK: ZEY N DALIpan> AREKÂTIpan> NDA EN AZ 260 TERÖR ST ETKİSİZ ALE G> RİLD > ANKARA - TSK: & ZEY N DALI& -- MAa>eses.com/guvennndiv id="""ctl>-katti-h859165.html" title="BursagGEÇİfü- ages/haberler/nFLAŞ >FLAŞMAa>eses.com/guvennndiv id="""ctl>-katti-h859165.html" title="Bursaspor,bursallahi >/ursallah, a eses.com/guvennndiv id="""ctl>-katti-h859165.html" title="Bursabaşkanıpktml" title -
- 4tkisiz hale gePKKldi
=<>Pirildi -- MAa>eses.com/guvennndiv id="""ctl>-katti-h859165.html" title="Bursabaşkanıantalçetesfuhus-cetsii-cok iv> -2- 3eden işçilerAntalç iv> =<>Antalç& -- MAa>eses.com/guvennndiv id="""ctl>-katti-h859165.html" title="BursabaEÇİCİ ÖZEL src="v-14- gazeteses.com/im BÜLTENİ-14 > BÜLTENİ-14MAa>eses.com/guvennndiv id="""ctl>-katti-h859165.html" title="BursabaEÇİCİ ÖZELgecinzeozelrbaşkan-bolg 1ges/haberler/n GEÇİCİ ÖZEL GÜVENLİK BÖLGES > GEÇİCİ ÖZEL GÜVENLİK BÖLGES MAa>eses.com/guvennndiv id="""ctl>-katti-h859165.html" title="Bursabaşkanıc Eyüp erdogan-p ştüturkstu Kutlama MesajC > Er'y , P C > Er'y , P eses.com/guvennndiv id="""ctl>-katti-h859165.html" title="BursabaEÇİCİ -h85ra-c Eyüp erdogan-p ştüturkstu 5model 12'i ANKARA - C > Er'y , P ANKARA - C > Er'y , P -- MAa>eses.com/guvennndiv id="""ctl>-katti-h859165.html" title="Bursabaşkanıb#03lıy-pktkck-operasyonuna-7nesial> n önce hayata gB#03lıy Pir/KCK operasyonuna 7y al> >/#03l’y Pir/KCK operasyonuna 7y al> MAa>eses.com/guvennndiv id="""ctl>-katti-h859165.html" title="Bursadisı" /> /abdeta-3leta-s" th="Dsaldi v-1öl-7claaral2- 5 eden işçilerABD 7 claar iv>     =<>ABD& eses.com/guvennndiv id="""ctl>-katti-h859165.html" title="Bursaspor,pinar- Nrsi <-ucom-murcia-79-72- 5ages/haberler/nP nare�gu/d < - UCAM Murcia: 79-72=<>P nare�gu/d < - UCAM Murcia: 79-72MAa>eses.com/guvennndiv id="""ctl>-katti-h859165.html" title="BursabaEÇİabdeta-3leta-s" th="Dsaldi v-1öl-7claaral2- 55eden işçilerABD 7 claar iv>     =<>ABD& eses.com/guvennndiv id="""ctl>-katti-h859165.html" title="Bursabe R/b" tl erdogan-kay deta-tugva-n Pa -2- 54önce hayata gB# tl Er'y , Kay d =<>B# tl Er'y , Kay d& eses.com/guvennndiv id="""ctl>-katti-h859165.html" title="Bursabaşkanıizmireta-tstor-operasyonuntes10riutu İzmir& eses.com/guvennndiv id="""ctl>-katti-h859165.html" title="Bursaspor,pinar- Nrsi <-ucom-murcia-fotogl i -ı"9152ges/haberler/nP nare�gu/d < - UCAM Murcia (FOTOĞRAFLAR)=<>P nare�gu/d < - UCAM Murcia (FOTOĞRAFLAR)MAa>eses.com/guvennndiv id="""ctl>-katti-h859165.html" title="Bursabaşkanıtekirdag-vadisilcedivneterbe-gisi"htild reltA - tüpk-olarake nleiayıcı,51ges/haberler/nTekirdağ Vadisi Cedivn, terbe gisi.gami d rel/div> t k olarak nleiay=<>Tekirdağ Vadisi Cedivn, terbe gisi.gami-- MAa>eses.com/guvennndiv id="""ctl>-katti-h859165.html" title="Bursabaşkanıvir hirde-25ekilo-esr5ra-1riutu Vir ohir’me 25 kilo esr5ra 1 iutu eses.com/guvennndiv id="""ctl>-katti-h859165.html" title="Bursabe R/canak tepki- 3nesial> 49ı Kutlama MesÇanak >Çanak eses.com/guvennndiv id="""ctl>-katti-h859165.html" title="Bursaspor,geses.com/guvennndiv id="""ctl>-katti-h859165.html" title="Bursadisı" /> /kosova-luyukelciszekilic tüztucle> -mezunu-kosovah8-be" title="Eyüi-&a>zi retıcı,4 eden işçilerKosova BHO) iselçisi K ıç tvn, Tücle> mezunu Kosova= / a zi ret >Kosova BHO) iselçisi K ıç& tvn,-- MAa>eses.com/guvennndiv id="""ctl>-katti-h859165.html" title="BursagGEÇİCİ disı" /-kosova-luyukelciszekilic tüztucle> -mezunu-kosovah8-be" title="Eyüi&a>zi retıcı,4ages/haberler/n DIŞ HABER: KOSOVA BÜYÜKELÇİSİ KILIÇ TAN, TÜRKİYE MEZUNU KOSOVALI BELEDİYE BAŞKANINA ZİYARET > DIŞ HABER: KOSOVA BÜYÜKELÇİSİ-- MAa>eses.com/guvennndiv id="""ctl>-katti-h859165.html" title="Bursabe R/c Eyüp erdogan-fr a-c Eyüp macro ştüturkstu "http://www.gazeC > Er'y , Fr a C > Macro C > Er'y , Fr a C > -- MAa>eses.com/guvennndiv id="""ctlrüştca t8 11:59:rüştbadgeze30esspic">-katti-h859165.html" title="BursabaEÇİCİ -h85ra-c Eyüp erdogan-fr a-c Eyüp macro ştüturkstu "4odel 12'i ANKARA - C > Er'y , Fr a C > Macro ANKARA - C > Er'y , Fr a-- MAa>eses.com/guvennndiv id="c/ul="
a-katti-h#ozel" /v es="ttoggkÖzselH" /MAa>eses.id="c/ul="guvene://www.gazeta-body"> u-bgca actunbook<-katti-h859165.html" title="BursabaEc R/i a-al>uztucle> yi-ucs ilecu-bi pakcek- 79829etkisiz hale gebİ a Al>u: Tücle> yi ucin ilecu bi pakcek/b"b">b>İ a Al>u: Tücle> ’yi ucin ilecu bi pakcekMAa>eses.com/guvennn>
eses.com/guvennn>
iv> inNief=autbe" !/b"b">b>Gisesunlular& iv> inNief=autbe" !MAa>eses.com/guvennn>
ÜliklncınShne Göıyss PerformrfinSnat ti Festivah8 va Futi zormasıMAa>eses.com/guvennndiv id="c/ul="v id="c/href="httnn="http
h5>a-katti-h859165.html" title="Bursayazar anESntieden işçilerAor. a>esh5> Dm/askani-erdogan-putivennnnnnnnnnnnc rüştü Y_muratttok -yazdi
Tok "> t" lypha href="http
h5>Namaz Vakçil iesh5> AAfyof rpaAmasy An85raAntalçArdahafArtvifA esoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahuesir >/a >siresoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueBart esoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueBatmrfesoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueBayburtesoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueB# /cikesoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueB#ngi lesoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahue/#03lesoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahue/urdukesoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahue/ursaesoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueÇanak Çankçükesoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahue >Çesoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueD"nszliesoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueDi rbakçesoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueDüzceesoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahuetdirneesoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahuetlazh2> esoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueErzincfesoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahue >Erzu/i>esoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueEsww.g hiresoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahuep12/G< ay">pesoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueHakkariesoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueIğdçesoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueIspi aesoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueİ ia bulesoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueİzmiresoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueKahr mrfm5ra esoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueKarabükesoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueK5ramrfesoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueKaresoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueKa tamonuesoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueKay desoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueKçükk Kçk eliesoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueKç.g hiresoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueKi3lesoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueKocaeliesoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueKonçesoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueKütahçesoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueMMMMstsitesoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueMuğlesoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueMu esoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueNev.g hiresoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueNiğdeesoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueOrduesoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueSiirtesoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueSinopesoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueSivaesoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahue >Ş ur> esoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueŞ rna=esoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueTekirdağesoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueTokatesoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueTrabzofesoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueTaEc Ryesoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueUşa=esoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueVrfesoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueYalov esoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueYozgatesoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueZofgulda=esoptio "ivennnnnnnnnnnn İmsa=esth> t" lyphath>GüEe esth> t" lyphath>Öğleesth> t" lyphath>İktA iesth> t" lyphath>As mesth> t" lyphath>Yatskesth> t" lyestr> 06:47estd t" lyphatd>08:16estd t" lyphatd>13:22estd t" lyphatd>15:53estd t" lyphatd>18:16estd t" lyphatd>19:39estd t" lyestr> h5>Ankeshoakatti-h859165.html" title="Bursaankesil eden irüştall">Tüm Ankesil page esh5> form Tücle> B Slıymine geçsit mi?esh5>pa input nametaidirüştradio" typeEVETHAYIRÇEKİMSERretinde klyphicobutto onclickOy K Sonuç > butto etinde klya href="httivarpaform> h5>E-G titlesh5>
5>A.givpah5> > 5-pkk-li-teody"> se" ct nametgun12k-li-teday spic1="ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahue01esoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahue02esoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahue03esoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahue04esoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahue05esoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahue06esoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahue07esoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahue08esoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahue09esoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahue11esoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahue12esoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahue13esoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahue14esoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahue15esoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahue16esoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahue17esoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahue18esoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahue19esoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahue21esoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahue22esoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahue23esoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahue24esoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahue25esoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahue26esoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahue27esoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahue28esoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahue29esoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahue31esoptio "ivennnnnnnnnnnnOcakesoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueŞubatesoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueMartesoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueNisrfesoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueMiv> esoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueHazir esoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueTemmuzesoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueAğustoesoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueesoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueKel/d>esoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahueAra esoptio "ivennnnnnnnnnnn2018esoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahue2017esoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahue2016esoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahue2015esoptio "ivennnnnnnnnnnnnnkoptio vahue2014esoptio "ivennnnnnnnnnnn ="prev">
retinde k 5-pkk-li-teody"ainer c> rüştspic4sle="font-size://>Copyclass © 2018 - Tüm h a href="httivardan--hasan-tahfooter-social/> gsUrl);" classicoakatti-h11562064951 5a988857"wrel="nofollow/klt="Eyüp' MHP'den ücretsi göz m_themi" /s-rush-phpmdildi" google_circle-32.pn
dan--hasan-tahfooter-logo8 1akatti-h859165.html" title="Bursa/sww.gazelogo8 1lt="Eyüp' MHP'den ücretsi göz mdildi" bas.co/ALT_LOGO_copy.pn
danp>Mstkez Mahallsii Aligd"> danp>11:59:rüştsite-info glyphclass earphone_ +90 212 497 19 19esp>d"> oclass="glyphes">
ret="glyph rüştody"ainer c> dan--hasan-tahfooter-iv -lier/kakatti-h859165.html" title="Bursasa/sww.gazefooter-iv -mob glyphclass iphone_>p bir iMob ış AçMob siteyiagi amentüasyin. gsUc/lass="glyphicoclass="glyph rüştspic3luid"> dan--hasan-tahfooter-iv -lier/kakatti-h859165.html" title="Bursakunyeeden irüştfooter-iv -re p bir iK dan--hasan-tahfooter-iv -lier/kakatti-h859165.html" title="Bursailetistmeden irüştfooter-iv -iletistm glyphclass şıset/>p bir iİleti.gamış AçBize uivgu/dn. gsUc/lass="glyphicoclass="glyph rüştspic3luid"> dan--hasan-tahfooter-iv -lier/kakatti-h859165.html" title="Bursasitene-e eeden irüştfooter-iv -iletistm glyphclass embed_close_>p bir iSitene Ekleış AçGüEcel " /> i e eyin. gsUc/lass="glyphicoclass=="glyphicoclass="glyph>
retinde k 5-pkk-li-teody"ainer c> rüştspic12 text-c> danp>Copyclass © A e=" Medya Bd"> danp>1akatti-h859165.html" /-slıymiBursişçilerH" / Scriptia>H" / Scriptipage |coakatti-h859165.en tebTE B
Yuk
butto typeÜyehGisi.ga > 5-pkk-li-temodal-bodylui form rüştform-horizdy"al di"h- ga -tic retinde-korkutan-tblo-h1593 metho lbe"rüştody"rok-lbe" lbe"rüştody"rok-lbe"reŞifreMAlbe" de k 5-pkk-li-teody"roksretinde k input typer vahue
r placehol oesŞifre"wrequired> 5-pkk-li-teody"roksretinde k butto typeGisi.g Yap
.page-şı o').waypoint(function(dpakction) { $('#artBcle-finished').toggk rl);" l);"pd="hGoogle AnalytBcs danncript> da(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalytBcsObjkct']=r;i[r]=i[r]||function(){ da(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=göreateElement(o), m=ggetElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.Eyüg;m.parentNode.Bai rtBefore(a,m) })(window,document,'ncript',''den üoogle-analytBcsBursaanalytBcsBjs','ga');i ga('reate', analitik_ga, 'auto');i ga('send', 'pageview');i pancript> l);"pd="hEndhGoogle AnalytBcs datin="bodyv">