Öne Çıkanlar Güneşi Gördüm Tiesto Yüz Bomba Yerine

Bu haber kez okundu.

RG-Teknik düzenlemesine uygun olmayan ürünler piyasaya arz edilemeyecek
Teknik düzenlemesine uygun olmayan ürünler, uygunsuzlukları giderilmeden piyasaya arz edilemeyecek, piyasada bulundurulamayacak veya hizmete sunulamayacak.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "Ürün Güvenliği ve teknik Düzenlemeler Kanunu" ile, "ürünlerin güvenli ve ilgili teknik düzenlemelere uygun olmasının sağlanmasıiçin, piyasa gözetimi ve denetim ve yükümlülüklere ilişkin esaslar" belirlendi.
Yasaya göre, teknik düzenlemesine uygun olmayan ürünler, uygunsuzlukları giderilmeden piyasaya arz edilemeyecek, piyasada bulundurulamayacak veya hizmete sunulamayacak.
Piyasaya arz edilmesi hedeflenen, arz edilen, piyasada bulundurulan veya hizmete sunulan tüm ürünleri kapsıyan yasaya göre;
- Ürünün piyasaya arz edilebilmesi, piyasada bulundurulabilmesi veya hizmete sunulabilmesi için teknik düzenlemede bu ürüne ilişkin öngörülen zorunlu uygunluk değerlendirme işlemlerinin tamamlanması ve olumlu sonuçlanması gerekir.
- Bir teknik düzenlemenin gerektirdiği ürünlere ilişkin her türlü uygunluk işareti ve belgesinin, test raporlarının ve diğer belgelerin gerçeğe aykırı şekilde düzenlenmesi, kullanılması, tahrif veya taklit edilmesi yasaktır.
- Uygunluk işaretleri, sadece teknik düzenlemelerin bu işaretlerin konulmasını öngördüğü ürünlerde kullanılabilir.
- Ürünün uygunluğunu gösteren işaret ve belgeler, uygulama mevzuatında veya teknik düzenlemede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenir ve kullanılır.
- Ürüne, uygunluk işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü tarafları yanıltacak başka işaretler veya betimlemeler konulamaz. Diğer her türlü işaret, ürüne ancak uygunluk işaretinin görünebilirliğini, okunabilirliğini ve anlamını bozmayacak şekilde konulabilir.
Buna göre, teknik düzenlemenin insan sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlerine uygun ürün, aksi ispatlanana kadar güvenli kabul edilecek.  
Ürünün, bir kişiye veya bir mala zarar vermesi halinde, bu ürünün imalatçısı veya ithalatçısı zararı gidermekle yükümlü olacak. Ürünün sebep olduğu zarardan birden fazla imalatçı veya ithalatçının sorumlu olması halinde, bunlar müteselsilen sorumlu tutulacaklar.
Ürünün neden olduğu zarar nedeniyle ödenecek maddi ve manevi tazminat miktarının belirlenmesinde Türk borçlar kanunu hükümleri uygulanacak. Tazminat talebi için zamanaşımı süresi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren üç yıl ve her halde zararın doğduğu tarihten itibaren 10 yıl olarak belirlendi.
Yetkili kamu kuruluşu, ürünlerin teknik düzenlemelere veya yasada belirtilen genel ürün güvenliği mevzuatına uygunluğunu doğrulamak amacıyla denetim yapacak. Ürünün piyasaya arzının yasaklanması veya kısıtlanması için gerekli tüm önlemleri alacak veya piyasada bulunan ürünün geri çağrılmasını veya piyasadan çekilmesini sağlayacak.
Yasayla ayrıca, teknik düzenlemeler veya genel ürün güvenliği mevzuatının ürün güvenliğine ilişkin hükümlerine aykırı hareket edenlere verilecek idari para cezalarına ilişkin hükümler de yer alıyor.
Yasaya eklenen geçici maddeyle ürünlere ilişkin teknik mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasına dair kanun yürürlükten kaldırıldı. Yasa, 12 Mart itibarıyla bir yıl sonra yürürlüğe girecek.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol