Herkesimin hedefinde gençlik vardır. Gençlik üzerine yapılan yatırımlar, kısa süre sonra toplumsal yapıyı şekillendirir.

Sağlıklı toplumlar, güçlü devletler; bilgili, birikimli cesur, üretken gençlikle vardırlar. Bugün; İnsanlar; belli kesim dışında mutsuzdur, huzursuzdur, güvensizdir ve geleceğinden emin değildir. Kendilerini büyük bir baskı altında hissetmektedir.

İnsanlar; küresel güçlerin ekonomik, siyasi, kültürel, bilimsel, hukuki, sosyal ve psikolojik olarak her alandaki baskısını zihinlerde hissetmektedir.

İnsanlar; milli kimliklerinden süratle uzaklaşarak sadece günlük basit ekonomik kazanımları peşinde koşan şuursuz ve kimliksiz kalabalıklar haline dönüştürülmek istenmektedir.

Vatan hainleri kahraman ilan edilmekte, Milli mücadele veren kahramanlar unutturulmak istenmektedir.Vatan topraklarında; yabancı ve yerli işbirlikçi özel ajanlar faaliyettedir.

Bu gaflet dalalet ve hıyanet yapılanması karşısında; çözüm vardır ve bu çözümü gençlik üretecektir.Tarih; gençliğin her türlü olumsuzluk karşısında neleri, nasıl yapabileceklerine dair örnekler ile doludur.Her türlü tehlikeye karşı mücadele yolu bir bilinçlenme durumdur. Gençlik bu bilinçtedir.

Gençlik; parçalanmış, bölünmüş, ayrı ayrı idealler peşinde koşarak birbiriyle kıyasıya çatışan, ve nihayet yabancı ideolojilerin esiri olan bir gençlik olmamalıdır.

Gençlik; bugünkü zihinsel işgale karşı dimdik durarak, kurulan zincirleri parçalayacaktır.

Gençlik; ülkenin geleceğinin emanet edileceği nesillerdir.

Gençlik; köhnemiş zihniyetlere, milleti gerileten bağnaz zihniyete karşı dayanacağı milli ruha sahiptir.

Gençlik; vatanı ve milleti her türlü tehlikeden koruyarak yücelteceğine yürekten inanlardır.

Gençlik; hangi yaşta olursa olsun, doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli idealist ise zinde genç demektir.

Gençlik; küreselleşme adı altında ülkemize yöneltilen kültürümüze yabancı ve beyinlerimizi sömürgeleştiren fikir ve düşüncelere karşı mücadele azmine sahip kişi demektir.

Gençlik; milli şuura sahip, milli kimliği tanımış, milli kültür ile bilinçlenmiş, modern ve çağdaş dünyanın gelişmesini takip edip ona ayak uydurabilen, pozitif bilimin ışıklarıyla donanmış, çağdaş eğitim ve öğretim metotları ile yetiştirilmiş dinamik kesimdir.

Gençlik; Toplumun müşterek eğilimlerini temsil etmelidir. Yabancı ideolojilere alet olmamalı, fikir ve inanç birliği içinde bulunmalıdır.

Gençlik;

Karşısındakini dinleme alışkanlığı kazanmalı,

Hedefe yönelik kararlılık göstermeli,

İnsana değer verme anlayışını uygulamalı,

Yaptığı işe inanmalı,

Mükemmeliyetçi olmalı,

Problem çözücü olmalı,

Programlı olmalı,

Strateji bilincine sahip olmalı,

Vizyon sahibi olmalı,

Yönetme yeteneği olmalı,

Zamanlamayı doğru ve gerçekçi yapmalıdır.

Gençlik; devletin ve milletin teminatıdır.

Gençlik; vatanı iç ve dış tehlikelere karşı koruma bilincinde, okuyan okutan, fikren, ilmen, fennen ve bedenen kuvvetli, yüksek karakterli, bilimden güç alan ve bilimi amaç edinen, sağlıklı düşünme yeteneğine sahip, çalışkan ve kendine güveni olandır.

Gençlik; bugünün karanlıklarını, ahlaksızlıklarını, şarlatanlıklarını bilecek, anlayacak, gerçekçi çözüm yollarıyla vatanın ve milletin kara bahtını aydınlığa çevirecektir.

Gençlik; önce ailesine, sonra çevresine, sonra toplumuna insanlığa doğaya, bitkilere, hayvanlara, dünyaya, evrene yönelik sorumluluk bilinciyle, inancı, düşüncesi, kimliği ve üretkenliği ile varolacaktır.

Günün Sözü: Bilinçli iyi yetişmiş gençliğe sahip toplumlar geleceğe umutla bakabilir.