Güçlü devletler, güçlü toplum ve güçlü aile yapısıyla oluşur, yaşar ve ayakta durur.    

Toplumları, güçlü kılan sağlam, sağlıklı aile yapısıdır. Onların dini-milli-manevi ve kültürel değerleridir. Tarihidir, örf - adet ve gelenekleri, öz kültürüdür. Bu değerleri yaşatacak olan da geleceğimizin teminatı olan nesillerdir. Yatırımların en önemlisi ve kalıcı olanı insana yapılan yatırımdır.

Toplumların huzur, barış ve güven içinde olabilmesi, geleceğe güvenle bakabilmeleri ise; toplumu oluşturan fertlerin görev ve sorumluluklarını  çok iyi bilmeleri, asli görevlerini eksiksiz yerine getirmelerine bağlıdır. İnsanlar, yaratılışları gereği toplu halde yaşamak zorundadır ve birbirine daima muhtaç durumdadırlar.

Bunda toplumun katmanlarına büyük görevler düşmektedir.

Yüce dinimiz İslam’ın hedefinde ideal insan, ideal toplum oluşturmak vardır. Bu amaca yönelik olarak Cenab-ı Hakk; insanı eşref-i mahlûkat (Kâinatta en şerefli varlık) olarak, en güzel surette yaratmış, akıl gibi büyük nimetle nimetlendirmiştir. İnsanları akıllarıyla baş başa bırakmamış, her topluma peygamber ve kitaplar göndermiştir. Dolayısıyla bütün peygamberler söz konusu ideal insanı ve toplumu oluşturmak için görevlendirilmişlerdir ve hepsinin getirdiği dinin adı Tevhid dini olan İslam’dır. İslam aynı zamanda huzur, insanlar arasında barış ve teslimiyettir.

Hz. Peygamber (s.a.v.) Hadis-i Şeriflerinde; İnsanlığın en hayırlısı insanlığa hizmet edendir.” Buyurarak, tüm insanlığa karşı vazifelerimizi hatırlatmaktadır.

  Asırlarca milletimizi ayakta tutan güç, aynı inancı, aynı duyguları paylaşan insanımızın aralarındaki sevgi, huzur, şefkat, merhamet, kardeşlik, dostluk, dayanışma, güven, adalet, emanet, dürüstlük, fedakârlık, cömertlik, infak, şükür gibi hususiyetlerin mevcut olduğu, yardımlaşma ve dayanışma ruhudur. Dinimizin emrettiği tüm inanç ve ibadet esaslarında amaç budur.  

Bu özelliklere sahip insan ve bu insanlardan oluşan toplum, yüce Yaratıcının ve tüm peygamberlerin amaçladığı ideal insan ve ideal toplum ve Müslüman kimliğinin dinamiklerine, özelliklerine sahip toplumdur.