Merkez Bankası'nın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanmaya başlanan Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistiklerini (UHTİ) içeren Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ne dayanarak yaptığı revizyona göre, 2019 yılının cari işlemler fazlası 6.3 milyar dolar arttı.
Merkez Bankası'nın 14 Şubat'taki açıklamasında, 2019 yılı cari fazlasının "1 milyar 674 milyon dolar" olarak gerçekleştiği belirtilmişti.
Merkez Bankası'ndan revizyona ilişkin açıklamada şöyle denildi:
"Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanmaya başlanan Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistiklerini (UHTİ) içeren Ödemeler Dengesi İstatistikleri 2013-2015 dönemi ve 2019 yılı için Gelir İdaresi Başkanlığı idari kayıtları, 2016-2018 yılları için UHTİ kullanılarak revize edilmiştir.
"TÜİK tarafından Genel Ticaret Sistemine göre açıklanmaya başlanan “Dış Ticaret İstatistikleri” kapsamında ise dış ticaret verisi 2013-2019 yılları için revize edilmiştir. Dış ticaret verilerine bağlı olarak finans hesabı altında yer alan ticari krediler kalemi de güncellenmiştir."
Açıklamaya göre, güncellemeler sonucunda;
Hizmetler kalemi,
2013 yılında 9.8 milyar dolar,
2014 yılında 7.7 milyar dolar,
2015 yılında 5.4 milyar dolar,
2016 yılında 4.9 milyar dolar,
2017 yılında 6.1 milyar dolar,
2018 yılında 5.3 milyar dolar,
2019 yılında 4.7 milyar dolar arttı.
Cari açık,
2013 yılında 8.4 milyar dolar,
2014 yılında 6.1 milyar dolar,
2015 yılında 5.0 milyar dolar,
2016 yılında 4.7 milyar dolar,
2017 yılında 6.0 milyar dolar,
2018 yılında 7.5 milyar dolar azalırken,
cari fazla 2019 yılında 6.3 milyar dolar arttı.
Net hata ve noksan kalemi,
2013 yılında 10.5 milyar dolar,
2014 yılında 5.3 milyar dolar,
2015 yılında 3.4 milyar dolar,
2016 yılında 4.3 milyar dolar,
2017 yılında 6.6 milyar dolar,
2018 yılında 10.6 milyar dolar,
2019 yılında 7.4 milyar dolar azaldı.