Nurullah  Aydın
Nurullah Aydın
1-Gazi Ü. İletişim F. Radyo Televizyon Sinema Bölümü Öğr. Gör. 2-Gazi.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi. 3-Gazi Ü. Tapu Kadastro Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi. 4-Ankara Başkent Televizyonu: “Türkiye’nin Yol Haritası” programı yapımcı ve sunuculuğu. 5-Avrasya Televizyonu “Kamutay” programı; yapımcı ve sunuculuğu 6-Ankara Ticaret Odası Başkanlık Strateji Danışmanlığı. 7-Adalet bakanlığı kanun tasarısı hazırlama komisyon üyeliği 8-Başbakanlık Avrupa Biriği Siyasi Kriterler komisyon üyeliği 9-STF Holding, Strateji Danışmanlığı. 10--Sivas Demirçelik A.Ş’ nde Müşavirlik, Teftiş Kurulu Başkanlığı. 11-Bursa Meydan Gazetesi Köşe Yazarlığı 12-Parlamento Dergisi Yayın Kurulu Başkanlığı 13-Ankara Zirve Gazetesinde Genel Yayın Koordinatörlüğü. 14-Sabah Gazetesi Ankara Bürosunda, Gazetecilik. 15-Ankara Mimar Kemal Lisesinde Tarih Öğretmenliği. 16-Tokat, Artova ve Zile: Hakimlik. Boyabat ve Sivas: Savcılık. Demirözü (Bayburt), Digor ve Tuzluca (Kars): Hakimlik. 17-Erzurum: Hakim-Savcı Adaylığı.
Yazarın Makaleleri
Gençlik ve sorumluluk
Herkesimin hedefinde gençlik vardır. Gençlik üzerine yapılan yatırımlar, kısa süre sonra toplumsal yapıyı şekillendirir. Sağlıklı toplumlar, güçlü devletler; bilgili, birikimli cesur, üretken gençlikle vardırlar. Bugün; İnsanlar; belli...
Hakka değil güce tapınmak
Toplumlarda yöneten ve yönetilenler vardır. Yönetenler kim olacak, nasıl olacak sorusu yüzyıllar boyunca insanların temel sorunu olmuştur. Büyük oyunlar oynanır. Yıprananların yerine yeni bir siyasi figür ortaya çıkarılır. Rakibi hedef...
EĞİTİM-ÖĞRETİM
EĞİTİM-ÖĞRETİM Her insan akla, akılda eğitime muhtaçtır. İnsana ve eğitime yapılan yatırım geleceğe yatırımdır. Her aydın; toplumdaki hastalığı görmek, onu tedavi etmek, toplumu çağın gereklerine göre ilerletebilmek için akıl...
MUAVİYE VE HATIRLATTIKLARI Muaviye ve hatırlattıkları
İnsanlık tarihi ibretlik kişiler ve bunların yaptığı olaylarla doludur. Dünya'da; savaşı, katliamı, yıkımı düşünen yeni imparatorları, her türlü entrika ile yalan dolan talanla halk desteği alan, güç ve yetki sahibi olan yeteneksiz...
Türk Milleti’ne ihanet edenler, onları tanıyın.
Türk Milleti'ne tarihin en büyük kötülüğünü yaptılar, yapıyorlar. Onlar; Biz ve onlar diye ayırımcılık bölücülük yapıyorlar. Onlar; Milletimiz diyorlar ama Türk Milleti demiyorlar, diyemiyorlar Onlar; Milletimiz diyorlar ama hani...
Medya ,Siyaset, İyiler ve kötüler
Ortadoğu ülkelerinin tabi tutulduğu değişim-dönüşüm operasyonu sürüyor. Operasyonun amacı; Milli devlet niteliğinin çözülmesi, siyasi coğrafyanın küçülmesi, millet bilincinin dağıtılıp etnik ve mezhepsel kompartımanlara bölünme,...
Maden kazası akılcılık ve kadercilik
Her doğal afet sonrasında olduğu gibi Manisa Soma'daki maden kazasında da uyutma ve uyuşturma operasyonu sürdürülmektedir. Kimi göstermelik üzüntüde, kimi çarpıtmada, kimi olayı soğutma çabasında, kimi din istismarında, kimi toplumu...
Düşünmeyi ve sevmeyi önleyenler
Hemen her gün güç, güçlü, sözcüklerini duyarız. Kimileri; yetki, makam, unvan, para, soy, taraftar, cemaat, medya bilgi, silah, gücünden bahseder, durur. Bunların hepsi de insanın da elde etmek istediği, edince de kullandığı birer gerçek...
İnsanın tercihi
Bir kesim insanlar; mutsuz, şaşkın, hayal kırıklığı yaşıyor. Bir kesim insan ise mutlu, gururlu, kibirli. Olumlu ya da olumsuzluklar insanı; bazen çare bulmaya, bazen çaresizliğe sürükler. En doğrusu ise insanın kendini sorgulamasıdır....
İyi, kötü ve hayvanlaşan insanlar
İnsanlar karşıdakini tanımlamada hayvanların özelliklerini düşünerek hareket ederler. Birbirinin her halini bir hayvanla tarif eder. Asalak olana sırtlan, Başarı gösterene ise aslan, Boş boş bakana angut, Çok çalışana Arı, Çok yemek yiyene...
İslamcılar ve şeytanın özellikleri
Kimler; hangi kimlikte, hangi düşüncede, hangi fikirde, hangi amaçta, hangi hedefte? Herkesin kendine göre; farklı tehlikeli düşünce, fikir, akım grup algısı vardır. Kim neden nasıl; korkar? Kim neden nasıl; cesur ve yüreklidir? Kim neden...
Gizli dünya devleti ve emrindekiler
Tek bir dünya, tek bir yönetim, tek bir düzen özlemi her zaman varolmuştur. Bu uğurda mücadele eden liderler, din adamları, ideologlar olmuştur. Çağımızda dünya'yı tek merkezden yönetmede önemi aşama kat eden gizemliliği koruyan güçler;...
Zihinleri bozanlar ve bozulanlar
Kendilerini ayrıcalıklı gören bazı insanlar; ya soy, ya servet ya mal, ya güçle kendilerini farklı görmüşlerdir. Bir yanda seçkinler yani halkın çoğunluğunun emeğini sömürerek en iyi giyinen, en iyi yiyecekleri yiyen, en iyi yerlerde oturanlar....
Otoriter ve demokratik yönetim
Yönetim iradesinin hukuk kurallarına tabi olması düşüncesinin uygulanması için insanoğlu tarihsel süreçte çok bedeller ödemiştir. Siyasi iktidarın güç despotizmini önlemek ve çoğunluk karşısında azınlık haklarını korumak için hukuksal...
Yılbaşı Takvimler
Dünya'da farklı takvimler uygulanmaktadır. Ancak evrensel genel kabul gören ve uygulanan takvim Miladi takvimdir. 1 Ocak günü de Miladi takvimin ilk günüdür. 2014 Miladi yılı (Hıristiyan takvimi başlangıcı; 0 yılı) 1392 Hicri yılı...
Düşünelim ve sorgulayalım: Kim kimdir?
AB'nin dostları kim? ABD'nin dostları kim? Adam gibi adamlar kim? Ajan, casus, istihbaratçı kim? Akılcı olan kim? Aldatılan Müslümanlar kim? Algı değişimi geçirenler kim? Anadilde eğitimi savunanlar kim? Arapların dostları kim? Asimetrik...
İslamı istismarda yarışanlar
Birçok isim altında İslamcılık yapanlar var. Kim en iyi Müslüman, tartışması yaşanıyor. 1400 yıldır bitmeyen bir kavgadır bu. Kimse kimseyi beğenmiyor. Herbiri, birinin peşinden gidiyor, en doğru yol budur diyor. Karşıdakini suçlamada...
Suçüstü yakalananlar
Türkiye gündemi çok hızlı değişim gösteriyor. Bunda temel neden; 90 yıllık modern cumhuriyet rejiminin işleyişi ile ilgili, devlet kurumlarının yapısıyla ilgili, çağdaş değerler yerine din görüntülü çıkar odaklı siyaset ve yaşam...